COVID-19

ძვირფასო განმცხადებლებო!

2020 წლის 23 სექტემბრიდან  რუსეთის სავიზო ცენტრი თბილისში გადავა შემდეგ სამუშაო გრაფიკზე:

ორშაბათი - პარასკევი 10:00 საათიდან 14:00 საათამდე

დღეისათვის, მთავრობის 2020 წლის 16 მარტის No 635-რ ბრძანების შესაბამისად, რუსეთის ფედერაციაში კვლავ მოქმედებს შეზღუდვები უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შესვლაზე და ვიზების გაცემაზე, გარდა შემდეგი კატეგორიებისა:

 • საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის, საჰაერო, საზღვაო და მდინარის გემების ეკიპაჟების ვიზების გარდა
 • ოფიციალური დელეგაციების წევრები
 • რუსეთის სამედიცინო დაწესებულებებში მკურნალობის ვიზები
 • კერძო ვიზები, რომელიც გაიცემა რუსეთის მოქალაქის განცხადების საფუძველზე, ოჯახის წევრთან ერთობლივი მოგზაურობისთვის;
 • კერძო ვიზები ოჯახის წევრების მოწვევით (მეუღლეები, მშობლები, შვილები, და-ძმები, ბაბუები, ბებიები, შვილიშვილები, მშვილებლები, ნაშვილები), აგრეთვე რუსეთის მოქალაქეების მეურვეები და რწმუნებულები;
 • კერძო ვიზები ავადმყოფი ახლო ნათესავების (მეუღლეები, მშობლები, შვილები, და-ძმები, ბაბუები, ბებიები, შვილიშვილები, მშვილებლები, ნაშვილები) ზრუნვისთვის;
 • მკურნალობის მიზნით რუსეთის ფედერაციაში შესულები და მათი თანმხლები პირები;
 • რუსეთის ციფრული საქმეთა სამინისტროსთვის გაგზავნილ სიებში მითითებული პირები, რომლებიც რუსეთის ფედერაციაში შედიან სასწავლო მიზნებით;
 • რუსეთის ფედერაციაში შესული პირები შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით, რომლებიც მითითებულნი რუსეთის ფედერაციის სამინისტროში გაგზავნილ სიებში;
 • უცხოური წარმოების აღჭურვილობის რეგულირებასა და მოვლაში მონაწილე პირები;
 • შრომით საქმიანობაში ჩართული პირები, როგორც მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, აგრეთვე მათი ოჯახის წევრები (მეუღლეები, მშობლები, შვილები, მშვილებლები, ნაშვილები);
 • შრომით საქმიანობაში ჩართული პირები, როგორც სპორტის დარგში მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები და მათი ოჯახის წევრები, აგრეთვე რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე პირები და მათი ოჯახის წევრები;
 • რუსეთის ფედერაციაში შემოსული პირები საქმიანი ვიზიტის განხორციელების მიზნით, რომლებიც მითითებულნი არიან რუსეთის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მიერ რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაგზავნილ სიებში.

პირთა სრული სია, რომლებიც არ ექვემდებარებიან შესვლის შეზღუდვას, შეგიძლიათ იხილოთ მთავრობის განკარგულების ტექსტში.


უსაფრთხოების ზომები

ამჟამად, დაგეგმილი ღონისძიებები ხორციელდება საქართველოში და რუსეთის ფედერაციაში, ადრე შეტანილი ზომების გაუქმების მიზნით, ახალი კორეროვირუსული ინფექციის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად.

საზღვრების ეტაპობრივი გახსნა, საერთაშორისო სამგზავრო ტრაფიკის დასაწყისი. იხსნება სახელმწიფო ინსტიტუტები, იწყებენ მუშაობას მცირე და საშუალო ბიზნესთან დაკავშირებული საწარმოები, მათ შორის ის, ვინც მომსახურების სექტორში მუშაობს.

თავის მხრივ, კომპანია Interlink Service ასევე იღებს აუცილებელ ზომებს სავიზო ცენტრების მუშაობის გასაახლებლად. ოფისების საქმიანობა განხორციელდება სანიტარიული სტანდარტების, დეზინფექციის და სოციალური დისტანციის დაცვით დადგენილი მოთხოვნებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად, რომლებიც წარმოდგენილია მოსახლეობასთან მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებთან, შესაბამის სამთავრობო უწყებებიდან.

 1. ვირუსული რეჟიმისთვის სადეზინფექციო საშუალებების გამოყენებით სათავსების საჭირო სანიტარია. ოთახების და საერთო ტერიტორიების სველი დასუფთავების ჩატარება (სამზარეულო ოთახები, დასვენების ოთახების, საპირფარეშოების).
 2. ოფისის შესასვლელთან და ასევე დოკუმენტების მისაღებ ყველა ფანჯარასთან, კანის ანტისეპტიკებით, პარფიუმერულებით და კოსმეტიკური საშუალებებით ხელების დამუშავების პროცესის უზრუნველყოფა (სითხეები, ლოსიონები, გელები, იგივე ალკოჰოლის შემცველობით) ან სადეზინფექციო ტილოები.
 3. დასაქმებულის სხეულის ტემპერატურის კონტროლის უზრუნველყოფა და სხეულის მომატებული ტემპერატურის ან რესპირატორული ინფექციების ნიშნების (ცხელება, ხველა, სურდო) მქონე პირთა სამუშაო ადგილზე ყოფნის სავალდებულო შეჩერება.
 4. წინასწარი ჩაწერის ორგანიზება აპლიკანტებს შორის დროის ინტერვალის შესაბამისად, მათ შორის კონტაქტის გამორიცხვის მიზნით.
 5. აპლიკანტებისთვის მომსახურების მიწოდება განხორციელდება ერთმანეთისგან მინიმუმ 1.5 მეტრის დაშორებით. დისტანციის ამღნიშვნელი სტიკერების და სკამების შესაბამისი დისტანციით განლაგების საშუალებით.
 6. დოკუმენტაციის მიღების ფანჯრებზე დამონტაჟებულია გამყოფი ფანჯრები, თანამშრომელთა და აპლიკანტების რეკომენდირებული დისტანციის დაცვის მიზნით.
 7. პირადი დამცავი საშუალებების გამოყენება.
 8. აპლიკანტებისთვის ოფისის შესასვლელთან განხორციელდება სხეულის ტემპერატურის კონტროლი. სხეულის მომატებული ტემპერატურის ან რესპირატორული ინფექციების ნიშნების (ცხელება, ხველა, სურდო) მქონე პირები არ დაიშვებიან საბუთების ჩასაბარებლად.