ჩანაწერი დოკუმენტების წარდგენაზე

ყურადღება: რუსეთის სავიზო ცენტრში მიღებაზე ჩასაწერად, უნდა მიუთითოთ განმცხადებლის პერსონალური მონაცემები, მოგზაურობის ინფორმაცია და გადაიხადოთ სავიზო ცენტრის მომსახურების საფასური. მოამზადეთ პასპორტი, მოწვევა და საბანკო ბარათი და მონაცემები შეიყვანეთ ზუსტად.

არასრულწლოვანი აპლიკანტი და მისი თანმხლები პირი, რომელიც მიემგზავრება მასთან ერთად და ესაჭიროება ვიზის მიღება, უნდა ჩაეწერონ მიღებაზე ერთად, უკიდურეს შემთხვევაში ერთ დღეს.

მიუთითეთ ტელეფონის ნომერი სრულად «+» ნიშნით და ქვეყნის კოდით.

ჩაწერის დადასტურების შემდეგ, შესწორების შეტანა, ჩაწერის დროის ცვლილება და მისი გაუქმება შეუძლებელია.

სავიზო ცენტრში დაიშვებიან მხოლოდ პირები, რომლებიც ჩაწერილნი იყვნენ მიღებაზე და სავიზო ცენტრში შესვლისას წარადგენენ ჩაწერის დამადასტურებელ დოკუმენტს.

ვიზის მისაღებად დოკუმენტების ჩაბარება, წინასწარი ჩაწერის გარეშე, შესაძლებელია მხოლოდ პრემიუმ-დარბაზი მომსახურების საშუალებით.

აპლიკანტებს, რომლებსაც აქვთ ტელექსის მოწვევა (ტელექსი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტოს) და რუსეთის უნივერსიტეტების სტუდენტებს, რომლებსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსაწვევები აქვთ, შეუძლიათ ჩააბარონ დოკუმენტები ვიზის მისაღებად ნებისმიერ სამუშაო დღეს 10-დან 13 საათამდე, წინასწარი ჩაწერის გარეშე.

Here you can see the data you have entered

კლიენტი: {{client.name}} {{client.surname}}

ელ,ფოსტა: {{client.email}}

მობილური ტელეფონი: {{client.phone}}

მგზავრობა: {{client.travel_purpose.name}} {{FormatDate(client.travel_date_from, 'dd.mm.yyyy')}} - {{FormatDate(client.travel_date_to, 'dd.mm.yyyy')}}

განმცხადებლები

{{applicant.name}} {{applicant.surname}} {{FormatDate(applicant.dob.value, 'dd.mm.yyyy')}} პასპორტი {{applicant.passport}} {{FormatDate(applicant.passport_issued.value, 'dd.mm.yyyy')}} - {{FormatDate(applicant.passport_valid.value, 'dd.mm.yyyy')}}

ნაბიჯი 1 - Your data
ნაბიჯი 2 - Enter the data of persons who need a visa (up to 5 people)
განმცხადებლის სახელი (ლათინური ასოებით) გვარი (ლათინური ასოებით) დაბადების თარიღი პასპორტის ნომერი პასპორტის გაცემის თარიღი პასპორტოს მპქმედების ვადა
ნაბიჯი 3 შეარჩიეთ დოკუმენტების წარდგენის თარიღი და დრო
ყურადღებით შეამოწმეთ თქვენს მიერ შეტანილი მონაცემები, აირჩით ჩანაწერის თარიღი და ნომერი. ღილაკზე „დაადასტურეთ ჩანაწერი“ დაჭერის შემდეგ ცვლილებების შეტანა შესაძლებელი აღარ იქნება.
ნაბიჯი 4

გადაიხადეთ მომსახურების საფასური

მზადაა

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

  1. მიღებაზე დაიშვებიან მხოლოდ ჩაწერილი პირები, პასპორტის ან ID ბარათის წარდგენის შემდეგ.
  2. გთხოვთ, მიღებაზე ნუ მობრძანდებით ჩაწერილ დროზე 15 წუთით ადრე ან 15 წუთით გვიან.
  3. მიღებაზე ჩაწერისთვის გადახდილი თანხა უკან არ ბრუნდება, თუმცა შეგენახებათ სავიზო ცენტრში დოკუმენტების წარდგენისთვის, შემდეგი პირობებით: თუ მიღებაზე დააგვიანებთ 15 წუთზე მეტს, თქვენ მოგიწევთ დამატებით 75 ლარის გადახდა თითო განმცხადებელზე „არა ჩაწერილ დროს დოკუმენტების მიღებისთვის“. ამ მომსახურებისთვის გადაიხდით იმ შემთხვევაში, თუ სავიზო ცენტრში გამოცხადდებით მიღებიდან 5 დღის ვადაში. თუ სავიზო ცენტრში გამოცხადდებით ჩაწერიდან 5 სამუშაო დღით გვიან, თქვენ შემოგთავაზებენ პრემიუმ-დარბაზის მომსახურებას, რისთვისაც უნდა გადაიხადოთ დამატებით 250 ლარი თითოეულ განმცხადებელზე.
ეს საიტი დაცულია reCAPTCHA- ს მიერ და ექვემდებარება Google- ის კონფიდენციალურობის დებულებას და მომსახურების მიღების პირობებს.