სიახლეები

28.10.2021

დასვენების დღეები 2021 წლის ნოემბერში

2021 წლის 1 ნოემბრიდან 7 ნოემბრის ჩათვლით, გამოცხადდა არასამუშაო დღეები როგორც რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, ასევე საქართველოში შვეიცარიის საელჩოთან რუსეთის ფედერაციის ინტერესთა სექციაში და სავიზო ცენტრში. მიღება განახლდება 2021 წლის 8 ნოემბრიდან.


22.07.2021

ცვლილებები ვიზის მიღებაში რუსეთის მოქალაქეების ნათესავებისთვის

2021 წლის 12 ივლისს ძალაში შევიდა ფედერალური კანონის 2021 წლის 1 ივლისის 1-ლი მუხლის 1-ლი და მე -2 პუნქტები "270-FZ" "რუსეთის ფედერაციაში გასვლისა და რუსეთის ფედერაციაში შესვლის წესის შესახებ" ფედერალურ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ " და ძალაში შევიდა ფედერალური კანონის მე -5 მუხლი "რუსეთის ფედერაციაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სამართლებრივი სტატუსის შესახებ". მიღებული ცვლილებების თანახმად, ნათლად არის განმარტებული ახლო ნათესავების ცნება, რომელიც გაგებულია შემდეგნაირად: მეუღლე, მშობლები (მშვილებლები), შვილები (ნაშვილები), შვილების მეუღლეები, სრულ და ნახევრად და-ძმები, ბაბუები, ბებიები , შვილიშვილები.

ახლო ნათესავებსა და ოჯახის წევრებს შეუძლიათ მიმართონ ჩვეულებრივი კერძო სამი თვის ვადით ვიზის მისაღებად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის წერილობითი განცხადების საფუძველზე უცხო ქვეყნის მოქალაქის შესვლის შესახებ, რომელიც მისი ახლო ნათესავია ან მისი ოჯახის წევრი.

განაცხადის წარდგენა შეუძლია რუსეთის მოქალაქეს პირადად, ხოლო თუ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეს არ აქვს ასეთი შესაძლებლობა, მის ახლო ნათესავს დასჭირდება რუსეთის ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული განცხადების ორიგინალი. იგი უნდა შეიცავდეს გვარს, სახელს, დაბადების თარიღს, მოქალაქეობას, სქესს, პასპორტის ნომერს, სარეგისტრაციო მისამართს და რუსეთის მოქალაქის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართს (რუსეთის ფედერაციაში ცხოვრების შემთხვევაში), ასევე როგორც გვარი, სახელი, სხვა სახელები, დაბადების თარიღი, მოქალაქეობა, სქესი, პასპორტის ნომერი, ვიზის ჯერადობა, მოგზაურობის მიზანი, მოთხოვნილი შემოსვლის პერიოდი, განმცხადებლის განზრახული საცხოვრებელი ადგილი და ვიზიტის ქალაქი.

განცხადების პარალელურად, აუცილებელია წარადგინოთ ორიგინალი ან ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტების ასლები, რომლებიც ადასტურებენ ნათესავური კავშირის ხარისხს (ქორწინება, დაბადების მოწმობები და ა.შ.), რომლებიც კოპირების შემდეგ განმცხადებელს უნდა დაუბრუნდეს, აგრეთვე გათვალისწინებული დოკუმენტები. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 2003 წლის 9 ივნისის № 335 ბრძანებულების 46-ე პუნქტში "ვიზის ფორმის დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ, მისი რეგისტრაციისა და გაცემის წესისა და პირობების, მისი მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ" , მისი აღდგენა დაკარგვის შემთხვევაში, აგრეთვე ვიზის გაუქმების პროცედურა.”

თქვენს ყურადღებას ვაქცევთ იმ ფაქტს, რომ რუსეთის მოქალაქის განცხადების კონცეფციამ მისი ოჯახის წევრის რუსეთის ფედერაციაში ერთობლივად შესვლის შესახებ ძალა დაკარგა.


29.04.2021

დასვენების დღეები მაისში, 2021

ძვირფასო განმცხადებლებო!

რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანებასთან დაკავშირებით, 2021 წლის 1 მაისიდან 2021 წლის 10 მაისის ჩათვლით გამოცხადდა დასვენების დღეები. გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ მაისის თვის განმავლობაში სავიზო ცენტრის განახლებულ სამუშაო გრაფიკს:

30 აპრილი - დასვენების დღე
3 მაისი - დასვენების დღე
4-7 მაისი - განაცხადები სავიზო მომსახურეობაზე არ მიიღება; სავიზო ცენტრი იმუშავებს მხოლოდ პასპორტების გაცემისა და საკონსულო მომსახურეობისათვის საბუთების მიღებაზე (პასპორტისა და მოქალაქეობის მიღების შესახებ განცხადებები)
10 მაისი - დასვენების დღე
11 მაისი - სავიზო განაცხადების ცენტრი მუშაობს ჩვეულ რეჟიმში
12 მაისი - დასვენების დღე

ქვემოთ მოცემულია სავიზო ცენტრის საკონსულოს სამუშაო საათები:

თარიღი სავიზო ცენტრი რუსეთის ფედერაციის ინტერესთა სექცია
30.04.21 დასვენების დღე სამუშაო დღე
03.05.21 დასვენების დღე დასვენების დღე
04.05.21 პასპორტების გაცემა/
საკონსულო მომსახურეობა
დასვენების დღე
05.05.21 პასპორტების გაცემა/
საკონსულო მომსახურეობა
დასვენების დღე
06.05.21 პასპორტების გაცემა/
საკონსულო მომსახურეობა
დასვენების დღე
07.05.21 პასპორტების გაცემა/
საკონსულო მომსახურეობა
დასვენების დღე
10.05.21 დასვენების დღე დასვენების დღე
11.05.21 სამუშაო დღე სამუშაო დღე
12.05.21 დასვენების დღე სამუშაო დღე

22.03.2021

შეზღუდვები საზღვრის კვეთაზე COVID-19-თან დაკავშირებით

ძვირფასო განმცხადებლებო!

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ვებგვერდმა interlinkservice.world (სტატიის ჰიპერბმული) გამოაქვეყნა რუსეთის ფედერაციაში შესვლის მიმდინარე წესები, კორონავირუსის ახალი ინფექციის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად მოქმედი შეზღუდვების გათვალისწინებით. თუ უახლოეს მომავალში აპირებთ გამგზავრებას რუსეთში, წაიკითხეთ ეს წესები. ამასთან, გაითვალისწინეთ, რომ შესვლის წესები შეიძლება შეიცვალოს, ამიტომ თქვენ უნდა გადაამოწმოთ უახლესი ინფორმაცია მთავრობის ვებ – გვერდზე და ავიაკომპანიასთან უშუალოდ მოგზაურობის დაწყების წინ.


25.12.2020

დასვენების დღეები

Уважаемые заявители, обращаем Ваше внимание, что Российский визовый центр будет закрыт с 1 по 10 января 2021 года.


21.09.2020

ახალი სამუშაო გრაფიკი

ძვირფასო განმცხადებლებო!

2020 წლის 23 სექტემბრიდან რუსეთის სავიზო ცენტრი თბილისში გადავა შემდეგ სამუშაო გრაფიკზე:

ორშაბათი - პარასკევი 10:00 საათიდან 14:00 საათამდე

დღეისათვის, მთავრობის 2020 წლის 16 მარტის No 635-რ ბრძანების შესაბამისად, რუსეთის ფედერაციაში კვლავ მოქმედებს შეზღუდვები უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შესვლაზე და ვიზების გაცემაზე, გარდა შემდეგი კატეგორიებისა:

  • საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის, საჰაერო, საზღვაო და მდინარის გემების ეკიპაჟების ვიზების გარდა
  • ოფიციალური დელეგაციების წევრები
  • რუსეთის სამედიცინო დაწესებულებებში მკურნალობის ვიზები
  • კერძო ვიზები, რომელიც გაიცემა რუსეთის მოქალაქის განცხადების საფუძველზე, ოჯახის წევრთან ერთობლივი მოგზაურობისთვის; კერძო ვიზები ავადმყოფ ახლო ნათესავებზე ზრუნვის მიზნით, აგრეთვე კერძო ვიზები ახლო ნათესავის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

21.09.2020

იყავით ფრთხილად, თავი აარიდეთ თაღლითებს!

ძვირფასო აპლიკანტებო! იყავით ყურადღებით!

უცხო პირებმა, Besiki Business Center-ის შენობაში და მიმდებარე ქუჩებში, შეიძლება თავი წარგიდგინონ სავიზო ცენტრის თანამშრომლებად, შემოგთავაზონ დუკუმენტების ჩაბარება ურიგოდ, ანკეტის შევსება, ვიზის განხილვის ვადების დაჩქარება და სხვა საეჭვო მომსახურებები და შეგიყვანონ შეცდომაში. სავიზო ცენტრის თანამშრომლები არ უწევენ კონსულტაციას აპლიკანტებს ქუჩაში, არ იღებენ თანხას და არ სთავაზობენ მომსახურებას სავიზო ცენტრის ოფისის და შენობის გარე პერიმეტრზე. სავიზო ცენტრის თანამშრომლებს აქვთ კორპორატიული ბეიჯები Travel Assistance Services AS-ის წარწერით.

თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად და უფასოდ მიიღოთ კონსულტაცია ვიზის გაფორმებისა და დოკუმენტების მომზადების შესახებ რუსეთის სავიზო ცენტრში და საკონსულტაციო ოთახში ბესიკის ბიზნეს ცენტრის შენობის პირველ სართულზე, ოფისი 102, სამუშაო დღეებში 10:00 საათიდან 14:00 საათამდე. ასევე, ჩვენს სპეციალისტებს შეუძლიათ პროფესიონალურად შეავსონ თქვენთვის სავიზო განაცხადი, ერთი გვერდის ფასი 10 ლარი.


10.04.2020

სამუშაო გრაფიკი

ძვირფასო განმცხადებლებო!

13 აპრილიდან, თბილისის სავიზო ცენტრი იმუშავების შემდეგი გრაფიკით: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს, 10 საათიდან 13 საათამდე.


17.03.2020

შესვლის შეზღუდვები

ძვირფასო განმცხადებლებო!

რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომ აიკრძალოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის დროებით რუსეთში შესვლა და ვიზების გაცემა 2020 წლის 18 მარტიდან 1 მაისამდე, რუსეთის ყველა სავიზო ცენტრი აჩერებს ვიზის მისაღებად დოკუმენტების მიღებას, გარდა საერთაშორისო საავტომობილო ტრაფიკის მძღოლებისთვის, საჰაერო, საზღვაო და მდინარეების გემებისთვის , ოფიციალური დელეგაციების წევრებისთვის, აგრეთვე კერძო ვიზები ახლო ნათესავის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, საჰაერო ტრანსპორტის ტრანზიტული ვიზები.

წინასწარი ჩაწერა სავიზო საბუთების მიღებაზე გაუქმებულია. საიტის მეშვეობით რეგისტრაციის გავლისას გადახდილი მომსახურეობის მოსაკრებელი ანაზღაურდება საბანკო ბარათებზე, თანხის დაბრუნების სახით, რომლითაც განხორციელდა თანხის გადახდა.

რუსეთის სავიზო ცენტრი თბილისში გადადის შემცირებულ სამუშაო გრაფიკზე, სამუშაო დღეებში 10-დან 13 საათამდე. მზა პასპორტების გაცემა განხორციელდება მითითებულ საათებში. შესრულდება პასპორტების გაგზავნა იმ აპლიკანტებისთვის, რომლებმაც შეუკვეთეს კურიერის მომსახურება. თქვენი პასპორტის დაბრუნების გადაუდებელი საკითხების შესახებ, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ +995 (32) 224-15-51.


09.03.2020

მომსახურების საფასურის წინასწარ გადახდა

ყურადღება!

საკონსულო მომსახურების მისაღებად, სავიზო ცენტრში მიღებაზე ჩაწერის დროს წინასწარ იხდით მომსახურების საფასურს. გადახდილი თანხა არ ექვემდებარება დაბრუნებას. იმ შემთხვევაში, თუ წარსადგენი დოკუმენტები არ არის შესაბამისობაში, გეძლევათ 10 სამუშაო დღე ხარვეზის აღმოსაფხვრელად.