სიახლეები

29.12.2022

სამუშაო გრაფიკი სამუშაო დღეებში

ძვირფასო მეგობრებო,

გაცნობებთ, რომ ვიზაზე საბუთების ჩაბარების ბოლო დღე არის 29 დეკემბერი, ხოლო მზა საბუთების გაცემა განხორციელდება 30 დეკემბრის ჩათვლით. სამუშაო განახლდება 2023 წლის 9 იანვარს.

რუსეთის სავიზო ცენტრი თბილისში ყველას გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს!


16.11.2022

ვიზის გაფორმება უცხოელებისთვის საქართველოში

შეგახსენებთ, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომლებსაც არ აქვთ საქართველოს მოქალაქეობა, საქართველოში რუსეთის ვიზაზე განაცხადის მისაღებად, დოკუმენტების ზოგადი პაკეტის გარდა, უნდა წარმოადგინონ საქართველოში ბინადრობის ნებართვა.

20.09.2022

10 წლიანი პასპორტების გაცემის აღდგენა

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 20 სექტემბრიდან განახლდება განცხადებების მიღება უცხო ქვეყნებში რუსეთის ფედერაციის ყველა დიპლომატიურ წარმომადგენლობასა და საკონსულოში 10 წლიანი პასპორტების გაცემის თაობაზე. ტექნიკური სირთულეები, რამაც გამოიწვია 10 წლიანი პასპორტების გაცემის დროებითი შეჩერება, დაძლეულია. მიღებულია დამატებითი ზომები, რათა უზრუნველყოფილი იყოს საზღვარგარეთ მცხოვრები რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისთვის ბიომეტრიული პასპორტების გაცემა.


28.08.2022

დროებით შეწყდა ათწლიანი პასპორტების გაცემა

ძვირფასო განმცხადებლებო!

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ცნობით, 26 აგვისტოდან, ელექტრონული მედიის რეფორმირების აუცილებლობის გამო, დროებით შეჩერებულია განაცხადების მიღება ახალი თაობის პასპორტების გაცემაზე ათი წლის მოქმედების ვადით. ხუთწლიანი მოქმედების პასპორტის გაცემა გაგრძელდება ცვლილებების გარეშე დადგენილი წესით, როგორც პირველადი, ნაცვლად მოქმედი, გამოყენებული, დაკარგული ან დაზიანებული.


21.06.2022

რუსეთმა გააუქმა უცხოელების შემოსვლაზე შეზღუდვები

რუსეთში უცხოელთა შესვლის შეზღუდვის ზომები, რომლებიც გამოიყენებოდა COVID-19-ის გავრცელების წინააღმდეგ საბრძოლველად, მნიშვნელოვნად შესუსტდა.

უცხოელებს ნებისმიერი ქვეყნიდან შეუძლიათ კვლავ შევიდნენ რუსეთში თვითმფრინავით ან საზღვაო ტრანსპორტის საშუალებით, მოგზაურობის მიზნის შეზღუდვის გარეშე.

უახლოეს მომავალში რუსეთის სავიზო ცენტრები განაახლებს უცხოელებისთვის ვიზაზე საბუთების მიღებას იმავე წესით, როგორითაც იყო COVID-19-ის პანდემიამდე.

რუსეთში შესვლისას უარყოფითი PCR ტესტის მოთხოვნა კვლავ ძალაშია.


04.03.2022

დასვენების დღეები მარტში

ძვირფასო განმცხადებლებო!

თქვენს ყურადღებას ვაქცევთ სავიზო ცენტრის და რუსეთის ფედერაციის ინტერესთა სექციის სამუშაო განრიგს 05.03.2022 წლიდან 08.03.2022 წლამდე.

2022 წლის 7-8 მარტი:: სავიზო ცენტრი და რუსეთის ინტერესთა სექცია დახურულია.

2022 წლის 9 მარტიდან:: სავიზო ცენტრი და რუსეთის ინტერესთა სექცია ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ რუსეთის ინტერესთა სექციის დასვენების დღეები, არ შედის დოკუმენტების განხილვის დღეებში.


03.03.2022

QR კოდების გაუქმება

ძვირფასო განმცხადებლებო!

გაცნობებთ, რომ 3 მარტიდან მოსკოვში უქმდება QR კოდების სისტემა, მათ შორის უცხოელი სტუმრებისთვის. ამავდროულად, QR კოდებთან ერთად, გაუქმებულია ყველა შეზღუდვა თეატრებში, მუზეუმებსა და კვების ობიექტების მონახულებაზე. ეს სია ასევე მოიცავს კულტურულ და რეკრეაციულ აქტივობებს. სანქტ-პეტერბურგში QR კოდის სისტემა 4 მარტიდან გაუქმდება.


15.12.2021

სამუშაო გრაფიკი საახალწლო დღესასწაულის დროს 2021-2022 წლებში

ძვირფასო აპლიკანტებო!

მიაქციიეთ ყურადღება რუსეთის სავიზო ცენტრის 2021-2022 წლების სამუშაო გრაფიკს.

2021 წლის 29 დეკემბერი: საბუთების ჩაბარების ბოლო დღე 2021 წელში; პასპორტები ჩვეულებრივად გაიცემა.

2021 წლის 30 დეკემბერი: მხოლოდ პასპორტის გაცემა.

2021 წლის 31 დეკემბერი - 2022 წლის 9 იანვარი: სავიზო ცენტრის დასვენების დღეები, არ მიიღება დოკუმენტები და არ გაიცემა მზა პასპორტები.

2022 წლის 10 იანვარი: სამუშაო დღე, საბუთების მიღება და პასპორტების გაცემა ჩვეულებრივად.

მნიშვნელოვანია!

რუსეთის ინტერესეთა სექციის არასამუშაო და დასვენების დღეები (2021 წლის 31 დეკემბერი - 2021 წლის 9 იანვარი) არ შედის სავიზო განაცხადების დამუშავების დროში. ამრიგად, 2021 წლის 30 დეკემბერი იქნება დოკუმენტების განხილვის ბოლო დღე 2021 წელს, განხილვის შემდეგი დღეა 2022 წლის 10 იანვარი. გთხოვთ, წინასწარ დაგეგმოთ ვიზიტი სავიზო ცენტრში და ჩაეწეროთ ელექტრონულად.


28.10.2021

დასვენების დღეები 2021 წლის ნოემბერში

2021 წლის 1 ნოემბრიდან 7 ნოემბრის ჩათვლით, გამოცხადდა არასამუშაო დღეები როგორც რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, ასევე საქართველოში შვეიცარიის საელჩოთან რუსეთის ფედერაციის ინტერესთა სექციაში და სავიზო ცენტრში. მიღება განახლდება 2021 წლის 8 ნოემბრიდან.


22.07.2021

ცვლილებები ვიზის მიღებაში რუსეთის მოქალაქეების ნათესავებისთვის

2021 წლის 12 ივლისს ძალაში შევიდა ფედერალური კანონის 2021 წლის 1 ივლისის 1-ლი მუხლის 1-ლი და მე -2 პუნქტები "270-FZ" "რუსეთის ფედერაციაში გასვლისა და რუსეთის ფედერაციაში შესვლის წესის შესახებ" ფედერალურ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ " და ძალაში შევიდა ფედერალური კანონის მე -5 მუხლი "რუსეთის ფედერაციაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სამართლებრივი სტატუსის შესახებ". მიღებული ცვლილებების თანახმად, ნათლად არის განმარტებული ახლო ნათესავების ცნება, რომელიც გაგებულია შემდეგნაირად: მეუღლე, მშობლები (მშვილებლები), შვილები (ნაშვილები), შვილების მეუღლეები, სრულ და ნახევრად და-ძმები, ბაბუები, ბებიები , შვილიშვილები.

ახლო ნათესავებსა და ოჯახის წევრებს შეუძლიათ მიმართონ ჩვეულებრივი კერძო სამი თვის ვადით ვიზის მისაღებად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის წერილობითი განცხადების საფუძველზე უცხო ქვეყნის მოქალაქის შესვლის შესახებ, რომელიც მისი ახლო ნათესავია ან მისი ოჯახის წევრი.

განაცხადის წარდგენა შეუძლია რუსეთის მოქალაქეს პირადად, ხოლო თუ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეს არ აქვს ასეთი შესაძლებლობა, მის ახლო ნათესავს დასჭირდება რუსეთის ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული განცხადების ორიგინალი. იგი უნდა შეიცავდეს გვარს, სახელს, დაბადების თარიღს, მოქალაქეობას, სქესს, პასპორტის ნომერს, სარეგისტრაციო მისამართს და რუსეთის მოქალაქის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართს (რუსეთის ფედერაციაში ცხოვრების შემთხვევაში), ასევე როგორც გვარი, სახელი, სხვა სახელები, დაბადების თარიღი, მოქალაქეობა, სქესი, პასპორტის ნომერი, ვიზის ჯერადობა, მოგზაურობის მიზანი, მოთხოვნილი შემოსვლის პერიოდი, განმცხადებლის განზრახული საცხოვრებელი ადგილი და ვიზიტის ქალაქი.

განცხადების პარალელურად, აუცილებელია წარადგინოთ ორიგინალი ან ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტების ასლები, რომლებიც ადასტურებენ ნათესავური კავშირის ხარისხს (ქორწინება, დაბადების მოწმობები და ა.შ.), რომლებიც კოპირების შემდეგ განმცხადებელს უნდა დაუბრუნდეს, აგრეთვე გათვალისწინებული დოკუმენტები. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 2003 წლის 9 ივნისის № 335 ბრძანებულების 46-ე პუნქტში "ვიზის ფორმის დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ, მისი რეგისტრაციისა და გაცემის წესისა და პირობების, მისი მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ" , მისი აღდგენა დაკარგვის შემთხვევაში, აგრეთვე ვიზის გაუქმების პროცედურა.”

თქვენს ყურადღებას ვაქცევთ იმ ფაქტს, რომ რუსეთის მოქალაქის განცხადების კონცეფციამ მისი ოჯახის წევრის რუსეთის ფედერაციაში ერთობლივად შესვლის შესახებ ძალა დაკარგა.