სიახლეები

2020-09-21

ძვირფასო განმცხადებლებო!

2020 წლის 23 სექტემბრიდან რუსეთის სავიზო ცენტრი თბილისში გადავა შემდეგ სამუშაო გრაფიკზე:

ორშაბათი - პარასკევი 10:00 საათიდან 14:00 საათამდე


დღეისათვის, მთავრობის 2020 წლის 16 მარტის No 635-რ ბრძანების შესაბამისად, რუსეთის ფედერაციაში კვლავ მოქმედებს შეზღუდვები უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შესვლაზე და ვიზების გაცემაზე, გარდა შემდეგი კატეგორიებისა:

 • საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის, საჰაერო, საზღვაო და მდინარის გემების ეკიპაჟების ვიზების გარდა
 • ოფიციალური დელეგაციების წევრები
 • რუსეთის სამედიცინო დაწესებულებებში მკურნალობის ვიზები
 • კერძო ვიზები, რომელიც გაიცემა რუსეთის მოქალაქის განცხადების საფუძველზე, ოჯახის წევრთან ერთობლივი მოგზაურობისთვის; კერძო ვიზები ავადმყოფ ახლო ნათესავებზე ზრუნვის მიზნით, აგრეთვე კერძო ვიზები ახლო ნათესავის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.


2020-04-10

ძვირფასო განმცხადებლებო!

13 აპრილიდან, თბილისის სავიზო ცენტრი იმუშავების შემდეგი გრაფიკით: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს, 10 საათიდან 13 საათამდე.


2020-03-17

ძვირფასო განმცხადებლებო!

რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომ აიკრძალოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის დროებით რუსეთში შესვლა და ვიზების გაცემა 2020 წლის 18 მარტიდან 1 მაისამდე, რუსეთის ყველა სავიზო ცენტრი აჩერებს ვიზის მისაღებად დოკუმენტების მიღებას, გარდა საერთაშორისო საავტომობილო ტრაფიკის მძღოლებისთვის, საჰაერო, საზღვაო და მდინარეების გემებისთვის , ოფიციალური დელეგაციების წევრებისთვის, აგრეთვე კერძო ვიზები ახლო ნათესავის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, საჰაერო ტრანსპორტის ტრანზიტული ვიზები.

წინასწარი ჩაწერა სავიზო საბუთების მიღებაზე გაუქმებულია. საიტის მეშვეობით რეგისტრაციის გავლისას გადახდილი მომსახურეობის მოსაკრებელი ანაზღაურდება საბანკო ბარათებზე, თანხის დაბრუნების სახით, რომლითაც განხორციელდა თანხის გადახდა.

რუსეთის სავიზო ცენტრი თბილისში გადადის შემცირებულ სამუშაო გრაფიკზე, სამუშაო დღეებში 10-დან 13 საათამდე. მზა პასპორტების გაცემა განხორციელდება მითითებულ საათებში. შესრულდება პასპორტების გაგზავნა იმ აპლიკანტებისთვის, რომლებმაც შეუკვეთეს კურიერის მომსახურება. თქვენი პასპორტის დაბრუნების გადაუდებელი საკითხების შესახებ, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ +995 (32) 224-15-51.


2020-03-09

ყურადღება!

საკონსულო მომსახურების მისაღებად, სავიზო ცენტრში მიღებაზე ჩაწერის დროს წინასწარ იხდით მომსახურების საფასურს. გადახდილი თანხა არ ექვემდებარება დაბრუნებას. იმ შემთხვევაში, თუ წარსადგენი დოკუმენტები არ არის შესაბამისობაში, გეძლევათ 10 სამუშაო დღე ხარვეზის აღმოსაფხვრელად.


2019-05-07

საკონსულო მომსახურება რუსეთის სავიზო ცენტრში თბილისში

2019 წლის 6 მაისიდან თბილისის სავიზო ცენტრი უფლებამოსილია შვეიცარიის საელჩოსთან არსებული რუსეთის ფედერაციის სექციის მიერ, საქართველოში დახმარება გავუწიოთ რუსეთის მოქალაქეებს საკონსულო მომსახურების მისაღებად შემდეგი მიმართულებებით:

 • მოქალაქეობა
 • საზღვარგარეთის პასპორტის გაფორმება
 • ნოტარიატი
 • რუსეთიდან დოკუმენტების გამოთხოვა

სავიზო ცენტრში მომსახურების მისაღებად, აუცილებელია წინასწარი ჩაწერა სავიზო ცენტრის საიტიდან.


2019-04-17

Праздничные дни

Уважаемые заявители, обращаем Ваше внимание, что Российский визовый центр будет закрыт (праздничные дни):

 • 26 апреля
 • 29 апреля
 • 1,2,3 мая
 • 9,10 мая


2018-12-13

სადღესასწაულო დღეები

ძვირფასო აპლიკანტებო, გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება და გაითვალისწინოთ, რომ სავიზო ცენტრი არ იმუშავებს 2018 წლის 29 დეკემბრიდან 2019 წლის 8 იანვრის ჩათვლით (სადღესასწაულო დღეები).


2018-11-20

2018 წლის 28 ნოემბრის დასვენების შესახებ:

2018 წლის 28 ნოემბერს, საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით, რუსეთის სავიზო ცენტრი არ იმუშავებს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ეს ინფორმაცია რუსეთში თქვენი ვიზიტის დაწყების ვადებთან და სავიზო ცენტრში მიღებაზე ჩაწერასთან დაკავშირებით.


2018-08-11

თბილისში რუსეთის სავიზო ცენტრის გახსნის თაობაზე

საქართველოს და სხვა ქვეყნის მოქალაქეების, აგრეთვე მოქალაქეობის არმქონე პირების მომსახურეობის ხარისხის გაზრდის მიზნით, 2018 წლის 17 აგვისტოს თბილისში იხსნება რუსეთის სავიზო ცენტრი (რსც). კერძოდ, მოხდება ვიზების გაფორმების პროცედურის დაჩქარება და გამარტივება, და აგრეთვე შეიქმნება განმცხადებლებისთვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობები.

აღნიშნულს ხელს შეუწყობს რსც-ს თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, კვალიფიციური პერსონალი, 16 მიმღები ფანჯარა, ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა დედაქალაქის ცენტრში, კომფორტული კეთილმოწყობილი ფართები და სხვა შესაძლებლობები.

რსც ოფიციალურად უფლებამოსილია მიიღოს, დაამუშაოს და გადასცეს თბილისში რუსეთის ფედერაციის ინტერესების სექციას ფიზიკური პირებისა და იურიდიული ორგანიზაციებისგან მიღებული განსახილველი დოკუმენტები ყველა კატეგორიის ვიზის გასაცემად, გასცეს პასპორტები მზა ვიზებით და გაუწიოს სხვა მომსახურებები.

რსც-ში დოკუმენტების შეტანისას, განმცხადებელი იხდის საკონსულო გადასახადს და სერვისის საფასურს. საკონსულო გადასახადის ტარიფები დადგენილია რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად. სერვისის საფასური არის რსც-ს მომსახურეობის გადასახადი და შეადგენს 30 აშშ დოლარს. მომხმარებელთა სურვილის შემთხვევაში, რსც-ს შეუძლია დამატებითი მომსახურებების გაწევა, რომელთა ჩამონათვალისა და საფასურის დაზუსტება შესაძლებელია მის ოფიციალურ გვერდზე ან ტელეფონის მეშვეობით.

რსც დარეგისტრირებულია საქართველოს იურიდიული პირის სახით – Travel Assistance Services AS LLC და მდებარეობს მისამართზე: ბესიკის ქ. 4, მეორე სართული, ოფისი 205, თბილისი, საქართველო. ვებ-გვერდის მისამართი: https://tass-georgia.ge/.

საჭირო ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მიმართოთ რსც-ს ტელეფონზე +995(32)224-15-51, ელექტრონულ ფოსტაზე – info@tass-georgia.ge.

დოკუმენტების მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით ინტერნეტ საიტის მეშვეობით – https://tass-georgia.ge/.

საყურადღებოა ის, რომ რსც-ს და მის თანამშრომლებს არ შეუძლიათ ვიზების გაფორმებისა და დოკუმენტების განხილვის ვადების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენის მოხდენა. განმცხადებლის მიერ მოწოდებული დოკუმენტების სისრულისა და უტყუარობის შეფასება, ვიზის გაფორმებისა და გაცემის (ან უარის) შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის ინტერესების სექციის ექსკლუზიურ პრეროგატივას.

2018 წლის 17 აგვისტოდან და შემდეგ ინტერესების სექციაში ელექტრონული რიგის მეშვეობით ჩაწერილ განმცხადებლებს, მიღების დრო ენიშნებათ სავიზო ცენტრში ვიზიტის პირვანდელი თარიღის შენარჩუნებით. რსც-ში მისვლის დროზე განმცხადებლებს ეცნობებათ ინდივიდუალურად.

სასწრაფო წესით ვიზების გაფორმების მსურველებს აგრეთვე შეუძლიათ მიმართონ რსც-ს დოკუმენტების შესატანად.