წრაფი მიწოდება

საკონსულო ოფისში საბუთების გადაუდებელი დამუშავება და ექსპრეს-მიწოდება

რუსული სავიზო ცენტრი გთავაზობთ დამატებით მომსახურებას საკონსულოში დოკუმენტების გადაუდებელი დამუშავებისა და ექსპრეს-მიწოდების მიზნით, სავიზო განაცხადის წარდგენის დღეს ან მეორე დღეს.

მომსახურების საფასური 35 ლარია დაწესებული მომსახურების საფასურის დამატებით.