საკონსულო მომსახურება რუსეთის სავიზო ცენტრში თბილისში

ჩვენ უფლებამოსილნი გახლავართ შვეიცარიის საელჩოსთან არსებული რუსეთის ფედერაციის სექციის მიერ, საქართველოში დახმარება გავუწიოთ რუსეთის მოქალაქეებს საკონსულო მომსახურების მისაღებად შემდეგი მიმართულებებით:

მოქალაქეობა

ბავშვისთვის რუსეთის მოქალაქეობის მინიჭება, თუ მშობლებიდან ერთ-ერთი რუსეთის მოქალაქეა;

საზღვარგარეთის პასპორტი

ბიომეტრიული საზღვარგარეთის პასპორტი;

ჩვეულებრივი საზღვარგარეთის პასპორტი 5 წლის ვადით.

h4>ნოტარიატი

მინდობილობა;

<