კოპირების მომსახურება

რუსეთის სავიზო ცენტრებში შეგიძლიათ გამოიყენოთ დოკუმენტების კოპირება / ბეჭდვა.

მომსახურების საფასურს ემატება მომსახურების საფასური და თითოეული გვერდისთვის არის 2 GEL.