ფოტო მომსახურება

თუ ფოტო არ გაქვთ ან თქვენი ფოტო არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, შეგიძლიათ სურათის გადაღება და დაუყოვნებლივ მიიღოთ მზა ფოტოები რუსულ სავიზო ცენტრში.

მომსახურების ღირებულებაა 8 GEL.